Discussion:Interlingue

De Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Pardonu ke mi ne skribas en Interlingveo / Excuse me that I am not writing in Interlingue

Ĉi tiu paĝo ne estas neŭtralvidpunkta, kiel Vikipedia artikolo devas esti: Interlinvgveo ne estas komprenebla de ĉiuj okcidentanoj, ekzemple ne de homoj kiuj nur konas la germanan (kiuj ja estas pli ol duono de la germanoj), kaj multaj aliaj. Ke mi bone komprenas ĝin tute ne malpruvas mian aserton: Mi ja ne estas averaĝa okcidentano, ĉar mi konas multe pli da lingvoj ol averaĝulo: la germanan, la anglan, la hispanan kaj Esperanton, kaj mi lernis la latinan kaj la malnovgrekan (mi ne volas fanfaroni sed nur anticipe kontraŭi imageblan obĵeton al mia argumento). Do se neniu parolanto de Interlingveo igos la artikolon pli neŭtralvidpunkta, mi devos forstreki grandan parton de ĝia enhavo. Mi ne volas damaĝi al Interlingveo - mi ja pensas ke ĝi estas bonega lingvo, eble la plej bona iam konstruita (certe se oni mezuras laŭ komprenebleco sen antaŭaj studoj). Sed tamen ĉi tie mi volas defendi la spiriton de la Vikipedio. (Vikipediisto Marcos en la Esperanta Vikipedio)

This page is not NPOV, as a Wikipedia article should be: Interlingue is not understood by all Western people, e.g. not by people who only know German (who make up more than half of the German population), and many others. The fact that I understand it well doesn't disproov my assertion: I'm not an average Western person, since I know more languages than an average one: German, English, Spanish and Esperanto, and I learnt Latin and Ancient Greek (I don't want to boast, but just want to counter in advance a possible objection to my argument). So if no speakers of Interlingue make the article more NPOV, I will have to delete a big part of its content. I don't want to damage Interlingue - actuall I think it's a great language, maybe the best one ever constructed (certainly if one measures according to comprehensibility without prior stud). Nevertheless here I want to defend the spirit of the Wikipedia. (User Marcoscramer in the English Wikipedia).

Mein Vorschlag (bin mir unsicher über den Gebrauch von "mult" und "poc"):
Interlingue o Occidental es un Lingue International creat de Edgar von Wahl in 1922. It es immediatmen comprensibil a mult hom occidental, pro to usabil por mult relationes anc con poc studie anterior. Anuncias e reclames e scientic articules in Occidental es comprensibil a milliones de Europanes, Americanes, e Sud-Americanes. Un del grand avantagies de Interlingue es que on posse derivar regularmen milles de paroles international.
(Marcoscramer in der deutschen und englischen Wikipedia, Marcos in Meta und Esperanto-Wikipedia)