Akwid

De Wikipedia

Akwid esset un tre famosi musical gruppe del Mexico.

Li gruppe esset fundat in li annu 2000. Li gruppe consistet ex li cantator AK e Wikid.

Akwid in Facebook[modificar | redacter fonte]

Li textu del cante Akwid in Facebook

Akwid In Twitter[modificar | redacter fonte]

Li textu del cante Akwid in Twitter