Circe

De Wikipedia
Circe

Circe es un figura in li Grec mitologie. Ella es un sorciera. Circe es li filia del deo del sol Helios e del oceanide Perse. Ella es anc li sestra del rey Aietes de Colchis e Pasifae.

Circe apari in li saga de Odysseus qui esset scrit de Homer. Secun Homer Circe es un deessa. Secun li saga Circe habitat sur li insul Aiaia. Odysseus habitat por plu quan un annu sur li insul con Circe. Circe havet tri filios - Telegonos, Agrios e Latnos o secun un altri version du filios de Odysseus - Telegonos e Nausithoos.