Defense de Sihang Magasine

De Wikipedia
Saltar por navigation Saltar por sercha

Li Defense de Sihang Magasine (Traditional Chinés: 四行倉庫保衛戰, Simplificat Chinés: 四行仓库保卫战, pinyin: Sìháng Cangkù Baowèi Zhàn), evenit desde 26 Octobre til 1 Novembre 1937, e marcat li comense del fine del tri-mensual Battallie de Shanghai in li inaugural fase del Duesim Sino-Japanesi Guerre.

Li defensores del magasine, popularmen conosset quam li Ottcent Heróes (Traditional Chinés: 八百壯士, Simplificat Chinés: 八百壮士, pinyin: Babai Zhùangshì) o li Solitari Battallion, resistet contra numerosi undes del japanesi forties e protectet li movementes del chinesi forties retirant se vers li occidente durante li Battallie de Shanghai. Li successosi defense del magasine infortiat li morale del chinesi armé e popul in li demoralisant resultates del japanesi invasion de Shanghai. Li localisation del magasine apen trans li Rivere Suzhou del foren concessiones in Shanghai significat que li battallie evenit in plen vista del occidental mundo. To atractet li atention, si solmen durante brevi témpore, del international comunité al efortiation de Chiang Kai-shek por ganiar international subtenida contra japanesi agression.

Defense de Sihang Magasine
Date 26 Octobre – 1 Novembre, 1937
Localisation Zhabei Districte, Shanghai, Republica de China
Resultate chinesi victorie, chinesi retration del magasine
Combattentes
524esim Regiment, 88esim Division, National Revolutionari Armé 3esim Division, Imperial Japanesi Armé
Comandantes
Xie Jinyuan Iwane Matsui
Fortie
414 homes includent 16 oficeros Ne conosset, ma mult plu quam li chineses
Cadetes
27 vulnerat, 10 mortat Plu quam 200 mortat