Dialecte

De Wikipedia

Un dialecte es un variante de un lingue. On usa comunmen li término "dialecte" por significar alcun variante diferent li quel es parlat in alcun comtias (geolecte). In linguistica antropologic on di que un dialecte es un variante specific de un lingue quam usat per un comunite. Fro ti perspective, nequi parla un lingue, ma chascun parla un dialecte del sam.

Ye altri latere, li usus del término "dialecte" ha esset mult disputabil. Per exemple, on ha reservat li término "dialecte" por lingues de poc prestigie con scopes political o cultural. Totvez, on suposi que dir "dialecte" es íncorect quande on refere a ver lingues quel per rationes social o historic on depreciat quam "inferiori" al propri, quam in li usu latinoamerican in relation al lingues indigeni.

On ne usa li conceptiones "lingue" e "dialecte" in li circumite scientifico-teoric del linguistica por far un distintion objectiv, pro que li distintion inter li du conceptiones depende de un politica considerat, fat per li parlatores del diferent dialectes in alcun contextus historic.