Li Liweng

De Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Li Liweng (李笠翁), Li Yu (李漁) (Jiangsu, 1611-1680) esset un autor. De China, de Dynastia Qing.