Li Liweng

De Wikipedia

Li Liweng (李笠翁), Li Yu (李漁) (Jiangsu, 1611-1680) esset un autor chinesi del Dynastia Qing.