Saltar por contenete

Liste de cités in Algeria secun population

De Wikipedia

Li sequent tabelle monstra li cités in Algeria secun lor population.

Nómine 2021 Population
Alger 1,977,663
Boumerdas 786,499
Oran 645,984
Tebessa 634,332
Constantine 450,097
Biskra 307,987
Setif 288,461
Batna 280,798
Bab Ezzouar 275,630
Annaba 206,570
Sidi Bel Abbes 191,769
Blida 182,447
Tiaret 178,915
Chlef 178,616
Bordj Bou Arreridj 168,346
Ech Chettia 167,955
Bejaia 164,103
Skikda 162,702
El Achir 158,333
Souk Ahras 156,745
Djelfa 154,265
Mascara 150,000
Jijel 148,000
Medea 147,707
Tizi Ouzou 144,000
Bechar 143,382
El Oued 134,699
Tlemcen 132,341
Relizane 130,094
Mostaganem 130,000
Ouargla 129,402
El Eulma 128,351
Saida 127,497
Guelma 123,590
Bordj el Kiffan 123,246
Ain Oussera 118,687
Khenchela 117,000
Laghouat 113,872
Ain Beida 105,765
Baraki 105,402
Oum el Bouaghi 100,821
M'Sila 100,000
Messaad 99,485
Barika 98,846
Ghardaia 93,423
Beni Mered 92,749
Aflou 84,683
El Khroub 83,746
Rouissat 80,784
Berrouaghia 80,573
Ksar el Boukhari 77,166
Khemis Miliana 75,865
Azzaba 75,317
Tamanrasset 73,128
Ain Touta 72,280
Cheria 72,095
Birkhadem 71,722
Chelghoum el Aid 71,660
Sidi Aissa 69,740
Larbaa 69,298
Mila 68,831
Bir el Ater 68,703
Sougueur 68,654
Ain Fakroun 68,433
Tolga 68,246
Es Senia 68,084
Bir el Djir 68,032
Akbou 66,654
Besbes 66,287
El Bayadh 64,632
Sidi Khaled 64,476
Ain Sefra 63,420
Frenda 63,319
Bougara 63,155
Hamma Bouziane 63,012
Reguiba 62,185
Tissemsilt 61,155
Meftah 59,990
Oued Rhiou 59,864
Boufarik 59,742
Sig 58,877
Ksar Chellala 58,478
Sidi Moussa 57,928
Ain Temouchent 57,354
Ras el Oued 56,726
Lakhdaria 56,719
Drean 55,147
Reghaia 54,962
Boghni 54,666
Dar Chioukh 54,022
Sedrata 53,318
Hassi Messaoud 53,000
Djamaa 52,882
Bouira 52,500
Mansoura 52,285
Ain Defla 52,276
Telerghma 51,708
Remchi 51,224
Birine 51,209
Sour el Ghozlane 50,204
Metlili Chaamba 50,117
Khemis el Khechna 49,757
Timimoun 49,237
I-n-Salah 49,223
Touggourt 49,044
Merouana 47,646
Kerkera 46,747
El Hadjar 46,656
Beni Saf 46,382
Tindouf 45,966
'Ain el Turk 45,323
Boudouaou 45,153
Berriane 44,580
Oued Fodda 44,523
Bou Arfa 44,143
Adrar 43,903
El Attaf 43,837
El Affroun 42,627
`Ain el Hadjel 42,527
Hennaya 41,959
Tazoult-Lambese 41,636
Draa el Mizan 41,263
Timizart 41,158
Sebdou 41,146
Tebesbest 41,091
Souma 40,745
Azazga 40,623
Rouached 40,263
Heliopolis 40,139
Chetouane 39,913
'Ain el Melh 39,798
El Hadjira 39,744
El Abiodh Sidi Cheikh 39,283
Mehdia daira de meghila 39,271
El Idrissia 38,714
Bougaa 38,597
Draa Ben Khedda 37,443
Dar el Beida 37,311
Ain el Bya 37,241
Nedroma 36,995
Debila 36,834
Arris 36,641
'Ain Deheb 36,146
Hammam Bou Hadjar 35,896
Sidi ech Chahmi 35,512
El Kala 35,449
Ain Arnat 35,088
Sidi Okba 34,985
Makouda 34,515
'Ain Merane 34,413
Ras el Aioun 34,167
Bordj Ghdir 34,136
Ouled Mimoun 33,888
Beni Douala 33,611
BABOR - VILLE 33,000
Mouzaia 32,981
Reggane 32,974
El Aouinet 32,971
Tamalous 32,579
Ain Kercha 32,497
Djidiouia 31,996
Barbacha 31,983
'Ain el Bell 31,916
el hed 31,890
Kolea 31,816
Megarine 31,711
'Ain Benian 31,102
Sfizef 31,081
Freha 31,068
L'Arbaa Nait Irathen 30,609
Oued Sly 30,504
Robbah 30,446
Bouinan 30,271
Meskiana 30,071
Lardjem 30,000
Sidi Amrane 29,734
Mekla 29,560
'Ain Abid 29,486
Ain Bessem 29,461
Ain Smara 28,968
El Abadia 28,724
Hammamet 28,536
Ben Mehidi 28,398
'Ain el Hammam 28,029
Tizi Gheniff 27,974
Cheraga 27,835
Charef 27,700
Theniet el Had 27,687
Bou Hanifia el Hamamat 27,576
Hadjout 27,549
Douera 26,926
Boukadir 26,662
Sidi Akkacha 26,558
El Amria 26,407
Dellys 26,384
Tirmitine 26,261
Bou Tlelis 26,144
El Kseur 26,050
Amizour 25,825
Didouche Mourad 25,764
Melouza 25,701
Tipasa 25,225
Sidi Merouane 25,129
Aoulef 24,812
Abou el Hassan 24,022
Arhribs 23,958
Sidi Abdelli 23,543
Salah Bey 23,339
Chiffa 23,218
Zeribet el Oued 23,187
Boumahra Ahmed 23,022
Ammi Moussa 23,001
Oued el Abtal 22,819
Bou Ismail 22,411
Tizi-n-Tleta 22,404
Mazouna 22,366
Mansourah 22,117
Ain Taya 21,815
Zemoura 21,770
Feraoun 21,700
Chemini 21,585
Bensekrane 21,283
Oued el Alleug 21,146
Tadmait 20,952
Rouiba 20,742
Boudjima 20,557
Chorfa 20,556
El Tarf 20,300
Mers el Kebir 20,178
Chebli 19,901
Seddouk 19,884
Beni Mester 19,808
Bordj Zemoura 19,782
Chabet el Ameur 19,522
El Malah 19,415
Berrahal 19,294
Brezina 19,084
Beni Amrane 18,414
Tizi Rached 17,872
Zeralda 17,563
Arbatache 17,481
Saoula 16,812
'Ain el Berd 16,548
Thenia 16,180
Naciria 15,387
Ighram 15,030
Ouled Moussa 13,474
'Ain el Hadjar 12,996
'Ain Boucif 11,989
Oumache 10,424
Boumagueur 8,474
Naama 8,390
Sidi Senoussi sydy snwsy 7,500
Illizi 6,629