Metre

De Wikipedia
Barre de national prototip del metre Nr. 27, fabricat in 1889 per li Buró International de Pesas e Mesuras (BIPM) e dat al States Unit, quel esset usat quam li standarde por definir omni unités de longore in li SUA de 1893 a 1960

Li metre es li unité basic de longore in li Sistema International de Unités (SI).

Li metre esset originalmen definit in 1791 quam un deci-millionesime del distantie del equator al Pol Nord along un circul grande, talmen li circumferentie del Terra es circa 40.000 km. In 1799, li metre esset redefinit in termines de a prototipic barre. Li actual barre usat esset changeat in 1889. In 1960, li metre esset redefinit in termines de un cert númere de unde-longores de un particulari linea de emission de kripton-86.

Li current definition esset adoptet in 1983 e modificat minimalmen in 2002 por clarificar que li metre es un mesura de longore propri. De 1983 til 2019, li metre esset formalmen definit quam li longore propagat per lúmine in un vacuo in 1/299.792.458 de un seconde, dunc definir li metre sur li rapiditá de lúmine.

Pos li 2019 redefinition del SI unités basic, ti definition esset refrasat por includer li definition de un seconde in termines del frequentie de cesium Avise:Math.

Vide anc[modificar | redacter fonte]

Referenties[modificar | redacter fonte]