Saltar por contenete

Murasaki Shikibu

De Wikipedia

Murasaki Shikibu esset un autoressa e poetessa. Ella nascet li annu 978 in Heian-kyo (hodie Kyoto) e morit li annu 1014 in Heian-kyo.

Ella max famosi ovre es li roman Genji Monogatari, quel esset publicat li annu 1008. Murasaki Shikibu studiat litteratura in Heian-kyo.