Pasca

De Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Pasca es li cristian festa pro celebrar li resurection de Jesu del mortes.

Secun li bible Jesu morit sur li cruz ye li Sant Venerdí e resurectet ye li pascal soledí.