Saltar por contenete

Politica

De Wikipedia

Li notion politica es deductibil ex li grec notion polis por cité o communité. Politica es li publicu: li actiones e órdines, directet a un scope, li generalmen acceptet regules de social communités o de un o pluri states. It es homan idées por li formation del social e statal relationes, queles omni hom posse evoluer e formular per ration, religion, emotion e altri fontes de reconnossentie.

Secun Thomas Meier politica es definit quam "totalité de omni activitás al preparation e production de decisiones valid por li tot societé e/o orientat che li commun bon e positiv por li tot societé."

Secun un plu modern modell-image (political scientie) "li paradigmas del integrational scientie e del scientie de democratie es hodie plu-e-plu viceat per li division del disciplin 'scientie de politica' in li partial disciplines polity, politics e policy."

Generalmen politica nómina un processu con li scope venir a generalmen valid decisiones, in quel pluri gruppes de interesse, parties, organisationes o persones prende parte directet a un scope. Politic idées per democratic legitimation del majorité del popul deveni valid jure del state.

On comprende sovente falsmen politica solmen in relation a parties, politicos e decisiones, queles valida por un o pluri states (international politica). Ma politica governa anc li relationes inter singulari social gruppes, interprenses e organisationes. Samli divers gruppes con divers interesses in un organisation fa politica per conscient argumentada e actida, por attiņer su scopes.

Politica relate naturalmen con influentie de potentie. On posse utilisar ti influentie positivmen e negativmen. Politica in li state es possibil solmen tande, quande li state possede li essential potentie-functiones (monopol de potentie) e liga li homes per fortiat participation in li state. Li success de ti politica mesura se in li collection de potentie (p. ex. voches de balotas).

Scienticmen occupa se pri politica li scientie de politica. Vide political scientie por plu informationes.