Saltar por contenete

Auxilie:Prim passus/4

De Wikipedia

Ligamentes[modificar | redacter fonte]

Insertet textu Representation Explication
Intern ligamentes
In [[Europa]] vive … In Europa vive … Per du rect parenteses circum un parol tu crea un ligament al parol ínter li parenteses.
Li [[sunflore]]s es … Li sunflores es … Per addition de lítteres li tot parol es representat quam ligament, ma li original scope del referentie resta constant.
Quelc [[bicicle|bicycles]] ha esset … Quelc bicycles ha esset … Si li ligament mey haver un different representation quam li nómine del ligat articul, tu posse usar un vertical strecc.
Lor rey, [[Rudolf Duala Manga Bell]], hat … Lor rey, Rudolf Duala Manga Bell, hat … Si un ligament appari rubi o es signat per un signe de question, li ligat articul ancor ne existe. Ples usar tal rubi ligamentes sparsmen.
Extern referenties
Li págine http://www.europa.eu monstra … Li págine http://www.europa.eu monstra … Internet-adresses es automaticmen ligat, sin que parenteses es necessi. Extern ligamentes mey star ne in li textu self del articul, ma solmen in li section «Web-ligamentess»!
Europa e li [http://www.un.org UN] es … Europa e li UN es … Si tu vole dotar un o pluri paroles per un extern ligament, scri un spatium inter li adresse e li representant textu e mette li tot adresse ínter singulari rect parenteses. Ples usar anc ti form de ligament solmen in li section «Web-ligamentes»!

Textual fassonament[modificar | redacter fonte]

Insertet textu Representation Explication
Formation del textu
Li nómine del génere ''Acinonyx'' es … Li nómine del génere Acinonyx es … Paroles ínter du curt strecs es printat cursiv.
Li autor '''Hermann Hesse''' ha esset un … Li autor Hermann Hesse ha esset un … Paroles ínter tri curt srecs es printat grass. On mey usar grass lítteres solmen por li indicatori parol in li comense del articul.
«Utilisa li just signes de citation,» il dit. «Utilisa li just signes de citation,» il dit. Ples usar just typografic signes de citation. Tu trova les ínter li special signes infra li campe de insertion.
… li Trianti-annual milite devastat grand partes de Medial Europa.

Desde li 15m secul europan nationes constructet …

… li Trianti-annual milite devastat grand partes de Medial Europa.

Desde li 15m secul europan nationes constructet …

Per un vacui linea in li textu de insertion on crea un paragraf.
Titules
== Construction ==

=== Mechanica ===
Construction
Mechanica
Per du o tri equativ signes on crea titules por structurar un articul. Ples usa curt nómines e ne utilisa les quam referenties. Si un articul have almene quar titules, li automatica crea un liste de contenete. Atention: Nequande usa li parol top quam titul; ti parol es reservat por li comense del págine.
Listes

* unesim punctu
* duesim punctu
** subpunctu
* triesim punctu

 • unesim punctu
 • duesim punctu
  • subpunctu
 • triesim punctu
Per asterisces (*) on crea simplic listes. Plu asterisces, plu profundmen deveni li structura.

# unesim punctu
# duesim punctu
## subpunctu
# triesim punctu

 1. unesim punctu
 2. duesim punctu
  1. subpunctu
 3. triesim punctu
Per grilles (#) on crea numerat listes. Plu grilles, plu profundmen deveni li structura.

Citates[modificar | redacter fonte]

Un citate es li exact rendition de extern textu.

 • Li extern textu es regularimen circumdat de signes de citation. To aspecte talmen:
«To es un citate.»
 • Li combination de signes de citation e cursiv textu es íncorrect:
«Fals rendition de un citate.»

Images[modificar | redacter fonte]

Ja existent images posse esser incadernat per [[File:nómine|thumb|descrition]].

→ Plu al quinesim capitul