Saltar por contenete

Campe magnetic

De Wikipedia
Bussoles revela li direction del local campe magnetic. Quam videt ci, li campe magnetic orienta vers li pol del sud de un magnete e contra su polo del nord.

Un campe magnetic es un campe de fortie productet per movente charges electric, per campes electric que varia in témpor, e per li 'intrinsic' campe magnetic de particules elementari associat con li spin del particule. Hay du separat ma proximen conexet campes a quel li nómine 'campe magnetic' posse referer: un magnetic B campe e un magnetic H campe (vide tabelle). Li campe magnetic che un punctu es specificat per ambi un direction e un grandesse (o intensita); ergo, it es un campe vectoral. Technicmen, un campe magnetic es un pseudovector; pseudovectores, que anc include torsion e velocita rotational, es simil a vectores, ma ili remane sin alteration quande li coordinates es invertet.

Nómines alternativ por li campe B
  • Densitá de flux magnetic [1]
  • Induction magnetic[1]
  • Campe magnetic (rari extra fisica)
Nómines alternativ por li campe H
  • Intensitá de campe magnetic[1]
  • Fortie de campe magnetic[1]
  • Campe magnetic[1]
  • Campe magnetisant[2]

Li relation inter li campes magnetic e electric, e li currentes e charges que fat les, es descrit per li equationes de Maxwell. In relativitá special, campes electric e magnetic es du interconexet aspectes de un singul cose, nominat li tensor del campe electromagnetic; li aspecte del campe electromagnetic que es videt quam un campe magnetic es dependent sur li referentie inertial del observator. In mecanica quantic, li campe electromagnetic es quantisat e li interactiones electromagnetic resulta del exchange de photones.

Campes magnetic ha havet multi usus in societas ancian e modern. Li Terra producte su propri campe magnetic, que es important in navigation por que li pol del nord de un bussola orienta vers li pol del sud de campe magnetic del Terra, locat proxim li pol del nord geografic del Terra. Rotant campes magnetic es usat in ambi motores electric e generatores. Forties magnetic da information pri li portatores de charge in un materiale per li efecte de Hall. Li interaction de campes magnetic in aparates electric quam transformatores es studiat in li discipline de circuites magnetic.

Vide anc[modificar | redacter fonte]

Referenties[modificar | redacter fonte]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Electromagnetics, by Rothwell and Cloud, p23
  2. R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, The Feynman Lectures on Physics, volume 2