Genese

De Wikipedia

Genese, li unesim libre in li Bible, afirma du grand questiones: "Qualmen dat li parentitá de Deo con li munde comensar?" e "Ex u veni li nation de Israel?"

Li unesim capitul de Genese comensa quam seque:

1. In li comense, Deo crea li ciel e li terra.

2. Li terra es quam un grand vacuo. It es in li nocte. Un profund aqua covri it. Li hala de Deo sta súper li aqua.

3. Deo di: « Mey li luce brilliar ! » E li luce comensa brilliar.

4. Deo vide que li luce es un bon cose. Tande il separa li luce del tenebrositá.

5. Deo nómina li luce « jorne », e li tenebrositá, il nómina it « nocte ». Hay un véspere, hay un matine. Vi li unesim die.

6. Deo di: « Mey un tegment, in li medie del aqua, separar it in du partes ! »

7. E to evenit. Talmen, Deo fat li tegment quel separa li aqua in supra e li aqua in bass.

8. Deo nómina li tegment « ciel ». Hay un véspere, hay un matine. Vi li duesim die.

9. Deo di : « Mey li tot aqua quel es infra li ciel assembla se in li sam loc, e mey li suol aparir! » E to evenit.

10. Deo nómina li suol « terra », e li aqua, il nómina it « mare ». Deo vide que it es un bon cose.

11. Deo di: « Mey li terra producter li verdi herbe, con tot specie de plantes e tot specie de árbores fructiferi! Sur li terra, chascun plante va haver su granes. Chascun árbor va haver su fructes, con su nucleos, secun su specie. » E it evenit.