Nov Testament

De Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Li Nov Testament traducite per Francisco de Enzinas.

Li Nov Testament es un parte del Bible e ha 27 libros.

Evangelie secun Matthew

Evangelie secun Marc

Evangelie secun Luca

Evangelie secun Johanan

Actes del Apóstoles

Li Epistul til Roma

Unesim Corinth

Duesim Corinth

Li Epistul til Galatia

Li Epistul til Efesia

Li Epistul til Filipia

Li Epistul til Colasia

Unesim Thesolonia

Duesim Thesolonia

Unesim Timeteo

Duesim Timeteo

Li Epistul til Titus

Li Epistul til Filemun

Li Epistul til li Hebréos

Li General Epistul de Jacobo

Unesim Petro

Duesim Petro

Unesim Johanan

Duesim Johanan

Triesim Johanan

Epistul de Juda

Li Apocalipse