Sociologie

De Wikipedia

Li Sociologie es li studie sistematic qui visa descripter e explicar li human collectiv conduida in li cultura, li societé, li communités e sub-gruppes per explorar li relationes institutionell qui existe inter li individues qui subtene ti conduida.

Li Sociologie es relatat al antropologie, qui traditionalmen examina li micri isolat societés e social-psichologie qui emfasa li conduida de sub-gruppes. Hodie li socilogie emfasa li studie del structuras social e institutiones e li causes e efectes del change. Pro to li sociologie anc es relatat al economie e politologie. Li sociologie es un discipline del scienties social.

Li sociolgie quam discipline academic evoluet ex li tumultu social del Europa in li 17-im e 19-im secul. Quam discipline academic in li formal sens li socioligie emerset in li medie del 19-im secul. Li frances Auguste Compte usat li termino “sociologie” por descripter li studie del societé. Altri influentiabil sociologos del 19-im secul esset Karl Marx, Herbert Spencer, Emile Durkheim e Max Weber.