Saltar por contenete

Globasa

De Wikipedia
Globasa
Creator: Hector Ortega
Annu de creation: 2019
Parlatores:
Academie: Basaevolutim fe Globasa
Familie:
Lingue-code
ISO 639-1: [1]
ISO 639-2: [2]
ISO 639-3: [3]
Carte
Vide anc: LingueListe de lingues

Globasa es un lingue auxiliari international comensat per Hector Ortega. Li lingue esset publicat li 26 julí 2019 pos un fase experimental e elaborational de du annus. Su structura es reminiscent de lingues creol. Li paroles de Globasa veni de mult lingues del tot munde. It seque tri maximes: Optim simplicitá, optim equilibrie de parametres linguistic contrari, e internationalitá.

Etimologie[modificar | redacter fonte]

Li nómine de Globasa contene li parol globa, quel significa "munde", e li sufixe -sa, quel indica un lingue in li sam maniere quam -esi o -és in Occidental. Un frequentmen notat coincidentie es li aparition del parol basa in li nómine, quel es li radica por "lingue", e li sufixe -sa es truncat ex it.

Historie[modificar | redacter fonte]

Li creator de Globasa, Hector Ortega, es un linguist, traductor e professor linguistic. Quam un scolero de linguistica, il studiat lingues creol, inter altri coses. Circa li annu 2000 il concludet que un lingue con un plu international vocabularium e un plu simplic fonetica e grammatica quam Esperanto posse esser creat. Ante decovrir li lingues auxiliari international Neo Patwa circa 2009 e Pandunia in 2017, Ortega ja havet alcun idés pri li caracteristicas del futuri lingue. Inter li idés se trovat, por exemple, li election de paroles international secun un metode specific, li sistema de un-líttere-un-son, e caracteristicas grammatic quam li manca de articules e plurales.

Ortega incontrat li lingue Pandunia in julí 2017. It esset li max proxim a quo il imaginat. Ma sequent it, li lingue mancat li morfologie necessi pro distinter frases simplic o complicat. Alcun semanes pos li incontra, Ortega decidet abandonar li projecte e iniciar su propri projecte. Pos du annus, li 26-im de julí 2019, il publicat li lingue. In ti punctu nucleo del lingue esset fixat. In li sequent témpor Globasa trapassat e ancor trapassa diversi fases, in queles li caracteristicas del lingue es preciset. Li discussiones pri li lingue eveni principalmen sur Reddit e Discord. Li wiki sur li situ web Miraheze iniciat li 28-im de novembre 2019.

Alfabet[modificar | redacter fonte]

Globasa utilisa 25 lítteres del alfabet latin basic, excludent q. Chascun vocale e consonante es atribuet a un singul líttere. Paroles scrit in li alfabet de Globasa ne have exceptiones con lor ortografie.

Majuscules A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Minuscules a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z
AFI a b d e f g x i k l m n o p ɾ s t u v w ʃ j z

Derivation de paroles[modificar | redacter fonte]

Secun li triesim maxime, li paroles es derivat ex mult lingues del tot munde. Pro evitar exagerar li númere de font-lingues, ili principalmen es derivat ex li max grand e influential lingues e families de lingues. Durant li selection de un nov parol, ili es gruppat. Li anglesi, francesi, german, hispan e russ es tractat quam un familie. Anc li indonesian e filipino es tractat quam un familie. Li mandarin, korean, japanesi, vietnamesi, hindi, telugu, swahili, persian e turc es tractat quam families separat. In li max simplic casu, li sam paroles o simile paroles, queles apari in li max grand families, es adaptat al ortografie de Globasa e deveni paroles oficial.

Un tost analise de mil radic-paroles mostrat que li lingues europan have li max grand influentie. In presc li demí del radic-paroles, li anglesi es un del font-lingues. Pos li quin lingues europan mentionat antey, li turc e indonesian seque. Ambi lingues es mentionat in li etimologie de 29% del radic-paroles. Alcun persones remarcat similitás inter Pandunia e Globasa. To deriva del facte que ambi lingues electe li max international e frequent parol, e sovente it existe solmen un singul parol electibil. Dunc in mult casus li sam parol apari tant in Pandunia quant in Globasa.

Specimenes[modificar | redacter fonte]

Patre nor[modificar | redacter fonte]

Imisu Patre, hu da sen in Teodom:
Yusu name am besantogi.
Yusu wanguya am ata.
Yusu vole am befale.
denpul in Dunya kom in Teodom.
Am gibe tas imi nundin imisu moydinli roti,
ji am mafu imisu malfale
denpul kom imi mafu dente hu da malfale anti imi,
ji am no izin tas imi na sokutu cel in yoho,
mas am hurugi imi of burya.
Koski yusu to sen wanguya
ji kowa, ji dayxerafu
dur he moywatu.
Amen

Universal Declaration del Jures Homan[modificar | redacter fonte]

Moy insan xencu huru ji egal fe sungen ji haki. Ete hare rasona ji yoxin, ji ete ingay na sogo konduta fol ruho fe sodarya.

Ligamentes extern[modificar | redacter fonte]