Litteratura in Interlingue

Articules unesim scrit in occidental
Ti articul es un bon Articul
De Wikipedia

Quality images logo.svg Li articul Litteratura in Interlingue es desde li 12-im de septembre 2020 un bon articul. Omni bon Articules
Un grand parte del litteratura in Interlingue ha esset publicat in su revue official, Cosmoglotta.

Interlingue es un lingue artificial creat de Edgar de Wahl in 1922. It es caracterisat per esser un lingue naturalistic e regulari, un via medial inter li artificialitá de Esperanto e de Ido, e li naturalitá total de Interlingua (quel include mult ínregularitás).[1]

Li periodes in queles on divide li movement occidentalistic e li litteratura in Interlingue es li sequent)[1]:

 • Unesim periode (1921—1927): Desde li creation del lingue til li change del centrale de Occidental a Vienna.
 • Periode de Vienna (1927—1949): Desde li change del centrale a Vienna til li change del nómine a Interlingue
 • Periode de stagnation (1950—1999): Desde li change del nómine del lingue til li creation del unesim Yahoo! Group.
 • Revivement in li internet (1999 til hodie): Desde li creation del unesim Yahoo! Group til hodie.

Unesim periode (1921—1927)[modificar | redacter fonte]

Li unesim publication conosset in Occidental es li libre Transcendent algebra, ideografie matematical, experiment de un lingue filosofic, de Jacob Linzbach, publicat in 1921. Totvez, on ne posse considerar ti-ci libre quam un “ovre litterari”[1].

Li unesim textu litterari quel on posse trovar in Cosmoglotta es Hymne de Kaarlo Hammar, traductet ex finn per K. J. Saarinen in Kosmoglott 1925[1].

Li sequent ovre litterari apparit in li Supplement al Kosmoglott 1 (annu 1926)[1]. Ti-ci revúe havet li scope publicar traductiones de textus scientic e litterari[1]. In li unesim numeró on trova traductiones de du poemas de Goethe fat de A. Toman: li verse 48 (anc si it aparit in Cosmoglotta quam 54) del textu Vier Jahreszeiten e anc un parte del poema Wandrers Nachtlied, li traduction esset del poema Über allen Gipfeln scrit li 6 sept. 1780[1].

A. Toman traductet anc poesies de Jaroslav Vrchlický[1]. In 1926 esset publicat Nationalism in Occidente, quel es es li traduction de A. Toman ex li anglesi del unesim capitul del libre Nationalism, publicat in 1918 per Rabindranath Tagore[1].

Li Periode de Vienna (1927-1949)[modificar | redacter fonte]

Li duesim periode del historie de Occidental es li periode de Vienna, quel comensat in 1927 e extendet til 1949, til li change del nómine a Interlingue[1].

In Supplement al Cosmoglotta 7 (1927), on trova li traduction del Persian sententies de Saadi, e in Supplement al Cosmoglotta 8 (Marte 1927) on trova traductet Li Francia depos li guerre de Hermann Keyserling e un fragment de Suicide, de T. G. Masaryk[1].

In 1930, Ric Berger publicat Historiettes in Occidental, un compilation de historiettes originalmen publicat in li revúe Helvetia[1].

Anc in 1930 esset publicat Ú es mi hem?, de Konstantin Balmont, traductet de A. Toman in colaboration con M. Guilbert, A. Deminger e E. de Wahl[1].

In 1931 esset publicat li ovre Manuel Menendez, un ovre de Edmondo de Amicis quel esset traductet de A. Toman con li auxilie de Edgar de Wahl[1]. Anc in ti-ci annu Un descense in li Maelstrom, un ovre de Edgar Allan Poe, egalmen traductet de A. Toman in colaboration con Edgar de Wahl[1].

Jaroslav Podobský publicat Li Astres del Verne, un colection de poesies original in Occidental[1].

In 1938 Jan Amos Kajš publicat Krasina, raconta del subterrania del Moravian carst[1].

Inter li ovres original, on trova tis de A. E. Cortinas, quam Li vive pende a un fil, Li mendico, Li incarcerat princessa e Pro amore al musica; e li raconta Cacuma, de P. Dimitriev, publicat in Cosmoglotta A 143 (jan. 1949)[1].

Periode de stagnation (1950—1999)[modificar | redacter fonte]

Un Adío, de Arvid Brenner, traductet in 1958 per Eric Ahlström.

Li periode de stagnation comensat in 1950, quande li Occidental-Union votat oficialmen por li changeament del nómine del lingue a Interlingue. Ti change esset acceptat con un 91% de suporte. Ti-ci periode durat til 1999, quande li unesim Yahoo! Group in Occidental esset fundat[1].

In ti-ci periode, Interlingua aparit in 1951 e mult del occidentalistes, includet Ric Berger, un del max important defensores del lingue, comensat apoyar li nov lingue del IALA quo significat un grand debilisation del movement[1]. Cosmoglotta continuat esser publicat, ma con min periodicitá til li punctu u li revúe cedet esser publicat in 1985. Secun Don Harlow, un autor esperantist, Adrian Pilgrim, li editor de Cosmoglotta in ti epoca, dit que Occidental posset esser descrit quam un “lingue mort”[1].

Li matre parla, un traduction de Josef Křesina ex li originale tchec de Jiří Marek, esset publicat in 1954.

Li alocution al chefes de Lebak, de Multatuli, esset traductet de Piet Cleij e publicat in 1955[1]. It es un fragment del ovre “Max Havelaar”, quel “esset un severi acusation contra li colonial sistema nederlandesi de ti epoca”[1].

In 1957, li Interlingue Institute Nederland publicat Camises Nuptial de Karel Jaromir Erben, traductet de Josef Křesina. In 1958, Eric Ahlström publicat Un adío, un traduction del libre de Arvid Brenner[1]. Del sam traductor es li libre Un desertor, originalmen scrit de Bo Bergman e publicat (li traduction) in 1958, annu in quel il anc publicat li traduction de Episode con perspectives, de Harald Herdal[1].

In 1964 Francis R. Pope publicat un libre titulat Poemas, quel es un colection de poemas traductet ex li german, francesi e anglesi[1].

Revivement in li internet (1999 til hodie)[modificar | redacter fonte]

Li revivement del lingue Occidental comensat in 1999, quande li unesim Yahoo! Group in Occidental esset fundat. Ante to, li lingue havet un epoca de decadentie in li decennies de 1980 e 1990. On posse notar li creation del Wikipedie, quel atinget 5000 articules in 2020[1].

In ti-ci periode li majorité del textus (si ne omni) ha esset publicat ta.

Li unesim textu es un traduction de Li Cartusie de Parma, de Stendhal quel esset traductet de Robert Winter in 2011.

In 2012, Thomas Schmidt publicat Li Munde de Sandra in li jurnal por li internet nominat Posta Mundi, quel have publicationes in planlingues[1]. Il traductet e publicat Li litt prince in 2014.

In 2019, Dave MacLeod publicat Li Romance de Photogen e Nycteris[1].

Inter li annus 2021 e 2022, Vicente Costalago ha scrit quelc textus original quam Li sercha in li castelle Dewahl e altri racontas, Li tresor de Fluvglant, Subuqti e Verses escapat de mi mente; e traductiones quam Antologie hispan, Fabules, racontas e mites, e Antologie de poesie europan[1].

Ovres[modificar | redacter fonte]

Li principal ovres original es[1]:

 • Pro principie, Un parábol, per Engelbert Pigal, aparit in Cosmoglotta A 066 (nov 1929).
 • Li censor, de A. Kofman, publicat in Cosmoglotta A 086 (jan-feb 1933).
 • Krasina, raconta del subterrania del Moravian carst, publicat in 1938 per Jan Amos Kajš.
 • Li astres del Verne, un collection de poema original de Jaroslav Podobský, publicat in 1935 e 1947.
 • Li raconta Cacuma, per P. Dimitriev, esset publicat in Cosmoglotta A 143 (jan 1949).
 • Li Munde de Sandra, publicat per Thomas Schmidt in li jurnal Posta Mundi li 21 decembre 2012[2].
 • Curt amore, publicat in Cosmoglotta A 105 (nov-dec 1935).
 • Vive li passate, de S. W. Beer, in Cosmoglotta A 120 (mar 1938)
 • Li mendico de A.E. Cortinas, in Cosmoglotta B 074 (sep 1945).
 • Li incarcerat princessa de A.E. Cortinas, in Cosmoglotta A 133 (apr 1947)
 • In Obscuritá de J. Podobský, in Cosmoglotta A 137 (apr 1948).
 • Pro amore al musica, de A.E. Cortinas, in Cosmoglotta B 080 (apr 1946).
 • Quiet vicinos, de Ilmari Federn, in Cosmoglotta B 088 (mar 1947).
 • Li vive pende a un fil, de A.E. Cortinas, publicat in Cosmoglotta B 069 (apr 1945).
 • Li squale e li marinero, in Cosmoglotta B 064 (nov 1944).
 • Li savagi Ganse in Cosmoglotta B 064 (nov 1944).
 • Li últim rendevú o esque rendevús es dangerosi?, de Dorlota Burdon in li internet che archive.org (mar 2021)
 • Li sercha in li castelle Dewahl e altri racontas, de Vicente Costalago[3].
 • Li unesim impression, de Dorlota, publicat in li internet che Puellesses
 • Li tresor de Fluvglant, de Vicente Costalago[4].
 • Subuqti, de Vicente Costalago[5]
 • Verses escapat de mi mente, de Vicente Costalago[6]

Alcun ovres traductet es[1]:

 • Li matre parla, traductet de Josef Kresina in 1954.
 • Li Alocution al chefes de Lebak, traductet per P. Cleij in 1955.
 • Un Desertor Bo Bergman, traductet in 1958 per Eric Ahlström.
 • Episode con perspectives, traductet in 1958 per Eric Ahlström.
 • Un Adío, de Arvid Brenner, traductet in 1958 per Eric Ahlström.
 • U es mi hem?, de K. Balmont
 • Un descense in li Maelstrom, de Edgar Allan Poe.
 • Democratie e Humanitá, de T. G. Masaryk
 • Manuel Menandez, de E. de Amicis, traductet in 1931.
 • Li Grand Inquisitor, de Dovstoievski.
 • Nationalism in Occidente, de Rabindranarth Thakur (Tagore)[7]
 • Li flaute del servo de Ilmari Federn, publicat in Cosmoglotta A 152 (mar 1950).
 • Li litt prince, traductet de Thomas Schmidt in 2014.
 • Li Romance de Photogen e Nycteris, de George MacDonald, traductet de Dave MacLeod in 2019.
 • Kinderseele, de Hermann Hesse, traductet de Dave MacLeod in 2021.
 • Li Evangelie secun Marc, traductet de Thomas Schmidt in 2021.
 • Li raconta de Calif Storc, traductet in 2010[8].
 • Antologie hispan, publicat de Vicente Costalago li 26.08.2021[9].
 • Fabules, racontas e mites, publicat de Vicente Costalago li 20.12.2021[10].
 • Antologie de poesie europan, publicat de Vicente Costalago li 11 juní 2022[11]

Inter li textus o fragmentes de textus quel on trova in Cosmoglotta, hay[1]:

 • Hymne de Kaarlo Hammar, traductet in Kosmoglott 1925.
 • Li reva pri li eternitá, de Hjalmar Söderberg, traductet in Supplement al Kosmoglott 5 (1926)[12]
 • Li responsabilitá del printat parole, de Zacharias Topelius, traductet in Supplement al Kosmoglott 5.
 • Li "micri tormentes" del Continente, de Sent M'Ahesa, traductet Supplement al Kosmoglott 6 (1926).
 • Partes del Rubaiyat, traductet Supplement al Kosmoglott 6 (1926).
 • Persian sententies de Saadi traductet in Supplement al Cosmoglotta 7 (1927)
 • Li Francia depos li guerre de Hermann Keyserling, traductet in Supplement al Cosmoglotta 8 (Marte 1927)
 • Suicide de T. G. Masaryk, traductet in Supplement al Cosmoglotta 8 (Marte 1927)
 • Toine, de Guy de Maupassant, traductet in Cosmoglotta A 108 (may-jun 1936).
 • Esser yun, de Samuel Ullman, traductet in Cosmoglotta A 149 (oct 1949).
 • Prega sur Acropolis, de Ernest Renan, traductet in Cosmoglotta A 045 (feb 1928).
 • Vive, de N. V. Gogol, traductet in Cosmoglotta A 049 (jun 1928).
 • Mi amic Kakut, de Thiery Mallet, traductet in Cosmoglotta A 059 (apr 1929).
 • Sociologie del film, de Eugen Gürster, traductet in Cosmoglotta A 060 (may 1929).
 • Pisc volant, de Max Hayek, traductet in Cosmoglotta A 060 (may 1929).
 • Du episodes, de Tolstoy, traductet in Cosmoglotta A 060 (may 1929).
 • Contrabandistes, de Th. M. Dostoyevski, traductet in Cosmoglotta A 061 (jun 1929).
 • Colonnes resonant, de Marie Luise Becker, traductet in Cosmoglotta A 061 (jun 1929).
 • Du epigrammas, de Karel Havliček Borovský, traductet in Cosmoglotta A 061 (jun 1929).
 • Fortun in negocie, de John T. Flynn, traductet in Cosmoglotta A 062-063 (jul-aug 1929).
 • Interiore de un atom, de Arnold Sommerfeld, traductet in Cosmoglotta A 062-063 (jul-aug 1929).
 • Cicade e Formíca, de Lafontaine, traductet in Cosmoglotta A 062-063 (jul-aug 1929).
 • Fabul, de Klabund, traductet in Cosmoglotta A 068 (jan-feb 1930).
 • Nationalitá, de J.W. Goethe, traductet in Cosmoglotta A 069 (mar-apr 1930).
 • Historiette del dirigente Kalina, de Karel Capek, traductet in Cosmoglotta A 074 (jan-feb 1931).
 • Radio e li munde, de Karel Capek, traductet in Cosmoglotta A 075 (mar-apr 1931).
 • Li matre e li lupos, de O.M. Fontana, traductet in Cosmoglotta A 076 (may-jun 1931).
 • Li lucio, li creve e li cigne, de J. A. Krylov, traductet in Cosmoglotta A 079 (nov-dec 1931).
 • Prejudicies, de H.L. Mencken, traductet in Cosmoglotta A 080 (jan-feb 1932).
 • Recreation, de Aldous Huxley, traductet in Cosmoglotta A 081 (mar-apr 1932).
 • Heróes, de Georges Chennevière, traductet in Cosmoglotta A 082 (may-jun 1932).
 • Vision, de Robert Bohaty, traductet in Cosmoglotta A 084 (sep-oct 1932).
 • Li prisoneros, de Friedrich Nietzsche, traductet in Cosmoglotta A 086 (jan-feb 1933).
 • Li tri amicos, de Jean Christoph de Romain Rolland, traductet in Cosmoglotta A 086 (jan-feb 1933).
 • Li Banquette, del Bible (Lucas 14:15-24), traductet in Cosmoglotta A 087 (mar-apr 1933).
 • Viage de yun Djambi in Pinguinia, Fragment del libre "L'ile des Pingouins" de Anatole France, traductet in Cosmoglotta A 088 (may-jun 1933).
 • Li perle de amore, de H. G. Wells, traductet in Cosmoglotta A 092 (jan 1934).
 • André e li postmastre, de Mark Twain, traductet in Cosmoglotta A 094 (mar 1934).
 • Mersí, de A Koffman, publicat in Cosmoglotta A 1934
 • Li numeró Cosmoglotta A 096 (may-jun 1934), esset dedicat a literatura.
 • Li cruce de diamantes, de Karl Federn, traductet in Cosmoglotta A 101 (mar-apr 1935).
 • Li verd parapluvie de Karl Federn, traductet in Cosmoglotta A 103 (jul-aug 1935).
 • Li besa in li tunel, traductet in Cosmoglotta A 104 (sep-oct 1935)..
 • Ex li ombres, de Duhamel, traductet in Cosmoglotta A 105 (nov-dec 1935)
 • Langore, de Niels Kaas-Johansen, traductet in Cosmoglotta A 106 (jan-feb 1936).
 • Un primitive in Cosmoglotta A 109 (jul-aug 1936).
 • Li don, de Karl Federn, traductet in Cosmoglotta A 109 (jul-aug 1936)
 • Li cobold marin, de Luis Tadde, traductet in Cosmoglotta A 111 (nov-dec 1936).
 • Li testament de odie, de J.-H. Rosny, traductet in Cosmoglotta A 117 (sep-oct 1937).
 • Li old castell, traductet in Cosmoglotta A 120 (mar 1938)
 • Li vision de senior de Brion, traductet in Cosmoglotta A 120 (mar 1938)
 • Conversationes con Goethe, traductet in Cosmoglotta A 120 (mar 1938)
 • Li rey del Alnes 1, de Goethe, traductet in Cosmoglotta A 121 (may 1938).
 • Li chapel, traductet in Cosmoglotta A 124 (jan 1939).
 • Li vrec, de Guy de Maupassant, traductet in Cosmoglotta A 115 (jul 1937)
 • Li melolonte, in Cosmoglotta A 129 (mar 1946)
 • Un ascension sur Rigi-Kulm, de Mark Twain, in Cosmoglotta A 131 (oct 1946).
 • Boxero e furtard, de Mark Twain, traductet in Cosmoglotta A 135 (jan 1948).
 • Li viageante, de František Ladislav Čelakovský, traductet in Cosmoglotta A 138 (jun 1948)
 • Li specialist de Multamuli, traductet in Cosmoglotta A 138 (jun 1948).
 • Un aventura in Calabria, de Paul-Louis Courier, traductet in Cosmoglotta A 138 (jun 1948)
 • Li aventura de Johanillo, traductet in Cosmoglotta A 138 (jun 1948)
 • Jan li botte-lapero de Brabant, de Antoon Coolen, traductet in Cosmoglotta A 139 (jul 1948)
 • Yo ama, quels me ama!, de Friedrich Bodenstedt, traductet in Cosmoglotta A 139 (jul 1948)
 • Terribil nocte, traductet in Cosmoglotta A 147 (jul 1949).
 • Flores de autune, de A.P. Beauchemin, traductet in Cosmoglotta A 139 (jul 1948)
 • Li prince e li amore de A. Goldschmidt, traductet in Cosmoglotta A 142 (dec 1948).
 • Li poete, de William Wordsworth, traductet in Cosmoglotta A 146 (jun 1949).
 • Li confession, de Louis Merlet, traductet in Cosmoglotta A 146 (jun 1949).
 • Gulliver in Lagado, de Jonathan Swift, traductet in Cosmoglotta A 149 (oct 1949).
 • Ration e Fortuna, publicat in Cosmoglotta A 153 (apr 1950)
 • Li vive, de Carl A. Pfeiffer, tradcutet in Cosmoglotta A 157 (oct 1950)
 • Un somnie realisabil, traductet in Cosmoglotta B 096 (feb 1948)
 • Li turre de Babilonia, traductet in Cosmoglotta B 047 (jun 1943).
 • Un drama in li deserte, traductet in Cosmoglotta B 076 (nov 1945).
 • Li trist ballade pri li grand chef del indianos del nordic forestes, in Cosmoglotta B 009 (feb 1937).
 • Pelmel quo es li vive?, traductet in Cosmoglotta B 036 (jul 1942).
 • Li land del storc, traductet in Cosmoglotta B 037 (aug 1942).
 • Le dentage aurin, traductet in Cosmoglotta B 038 (sep 1942).
 • In li protection del ciclope, traductet in Cosmoglotta B 039 (oct 1942).
 • Sorcieríe in li gardarobe, traductet in Cosmoglotta B 041 (dec 1942).
 • Li old urs sur li abiete, de Pestazzoli, traductet in Cosmoglotta B 044 (mar 1943).
 • Odisseus e Polifem, de Homeros, traductet in Cosmoglotta B 063 (oct 1944).
 • Li obstinat vaca, traductet in Cosmoglotta B 068 (mar 1945).
 • Li storm-avie, traductet in Cosmoglotta B 069 (apr 1945).
 • Canzon al verne, traductet in Cosmoglotta B 089 (may 1947).

Li Micri chrestomathie es un compilation de textus fat per Jaroslav Podobský, H. Pášma e Jan Kajš e publicat in 1933.

In Helvetia, on trova li sequent textus:

 • Cante, de Alfred de Musset, traductet in Helvetia (nov 1928).
 • Li flech e li cant, de Lonfellow, traductet in Helvetia (nov 1928).
 • Li lupo e l'agnello, de A. Creux in Helvetia (jun 1929).
 • Un raconta de Boccace: Li cocinero in Helvetia (jun 1929).
 • Der Bauer und der Teufel in Helvetia (jul 1929).
 • Ho! Parvules, poesie original de A. Creux, in Helvetia (jul 1929).
 • Cambillon (raconta de Alfred Ceresole) in Helvetia (jul 1929) e in Helvetia (aug 1929).
 • Tartempion ne es content (Traductet del "Feuille d'Avis de Lausanne") in Helvetia (jul 1929).
 • Li doaneros e li contrabanderos, traductet in Helvetia (aug 1929).
 • Un extracte de "A Buddhist Catechism", traductet de sr. C. T. Strauss in Helvetia (nov 1929)
 • Li querco e li canne, de Lafointaine, traductet in Helvetia (nov 1929)
 • Li Moscas, in Helvetia (jan 1930).
 • Li petroleo-lampe, de J. C. Rummel , traductet in Helvetia (jan 1930).
 • Li magic cassette, de Christoph von Schmid, traductet in Helvetia (jan 1930).
 • Li hirund ex paper, de Karl Erne, traductet in Helvetia (jan 1930).
 • Li river de Noelle Roger, traductet in Helvetia (mar 1930)
 • Criterie, de A. Kofman, in Helvetia (may 1930.
 • Li arabo e su cavall, de Comte Hellmuth von Moltke, traductet de J .R. Hoerbiger in Helvetia (may 1930).

Autores[modificar | redacter fonte]

Li principal autores que ha scrit litteratura original in Occidental es:

Referenties[modificar | redacter fonte]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 Costalago, Vicente Litteratura in Occidental, in Cosmoglotta 329 (Januar-junio 2022), pag. 2-15
 2. Posta Mundi 21
 3. Li sercha in li castelle Dewahl e altri racontas
 4. Li tresor de Fluvglant
 5. Subuqti
 6. Verses escapat de mi mente
 7. Sententies de R. Thákur
 8. Occidentalitá
 9. Antologie hispan
 10. Fabules, racontas e mites
 11. Antologie de poesie europan
 12. Supplement al Kosmoglott 5

Vide anc[modificar | redacter fonte]

Ti-ci article usa contenete del magazine Cosmoglotta, numeró 329