Bibliografie de Interligue

Articules unesim scrit in occidental
De Wikipedia

Ti-ci articul es un bibliografie de Interlingue. It prova esser un liste exhaustiv de tot ovres scrit in li lingue creat in 1922 de Edgar de Wahl.

Litteratura[modificar | redacter fonte]

Original litteratura[modificar | redacter fonte]

 • 1938: Krasina, raconta del subterrania del Moravian carst, de Jan Amos Kajš, Brno, Ed. Occidental, , 52 p.
 • 1935/1947: Li astres del Verne (original poemas), de Jaroslav Podobský.
 • 1929: Pro principie, Un parábol, per Engelbert Pigal, aparit in Cosmoglotta A 066 (nov 1929).
 • 1933: Li censor, de A. Kofman, publicat in Cosmoglotta A 086 (jan-feb 1933).
 • 1949: Li raconta Cacuma, per P. Dimitriev, esset publicat in Cosmoglotta A 143 (jan 1949).
 • 1935: Curt amore, publicat in Cosmoglotta A 105 (nov-dec 1935).
 • 1938: Vive li passate, de S. W. Beer, in Cosmoglotta A 120 (mar 1938)
 • 1944: Li squale e li marinero, in Cosmoglotta B 064 (nov 1944).
 • 1944: Li savagi Ganse in Cosmoglotta B 064 (nov 1944).
 • 1945: Li vive pende a un fil, de A.E. Cortinas, publicat in Cosmoglotta B 069 (apr 1945).
 • 1945: Li mendico de A.E. Cortinas, in Cosmoglotta B 074 (sep 1945).
 • 1946: Pro amore al musica, de A.E. Cortinas, in Cosmoglotta B 080 (apr 1946).
 • 1947: Quiet vicinos, de Ilmari Federn, in Cosmoglotta B 088 (mar 1947).
 • 1947: Li incarcerat princessa de A.E. Cortinas, in Cosmoglotta A 133 (apr 1947)
 • 1948: In Obscuritá de J. Podobský, in Cosmoglotta A 137 (apr 1948).
 • 2012: Li Munde de Sandra, publicat per Thomas Schmidt in li jurnal Posta Mundi li 21 decembre 2012[1].
 • 2020: Li puella avan li porta - Raconta de Halloween de Dorlota Burdon, novembre 2020. Vide textu in li blog Puellesses.
 • 2021: Li últim rendevú o esque rendevús es dangerosi?, de Dorlota Burdon in li internet che archive.org (mar 2021).
 • 2021: Li unesim impression de Dorlota Burdon. Vide textu in li blog Puellesses (aug 2021).
 • 2021: Alrond e li magic fox de Evgeny A. Khvalkov in: Cosmoglotta nró. 327 (2021) p. 2-7.
 • 2021: Li sercha in li castelle Dewahl e altri racontas, de Vicente Costalago[2].
 • 2021 : Atention cámera, de Dorlota Burdon novembre 2021 in: Posta Mundi 36, p. 14-15 che Posta Mundi 36.
 • 2022: Li tresor de Fluvglant, de Vicente Costalago in Lulu.com[3]
 • 2022: Li balansuore de Dorlota Burdon, februar 2022: in Posta Mundi 37, p. 18-20 che Posta Mundi 37
 • 2022: Subuqti, de Vicente Costalago in Lulu.com[4]
 • 2022: Fratres e demones de Dorlota Burdon, august 2022, in: Posta Mundi 39, p. 11-12 che Posta Mundi 39
 • 2022: Verses escapat de mi mente, de Vicente Costalago[5]
 • 2022: Anidros[6]
 • 2022: Li Crímines de Cnocorran, de Vicente Costalago [7]
 • 2023: Fratres e demones II - Li porta de Dorlota Burdon, februar 2023, in: Posta Mundi 40, p.7-8 che Posta Mundi 40
 • 2023: Yo have ancor alquó a dir, de Vicente Costalago
 • 2023: Exea!, de Vicente Costalago [8]

Traductiones de litteratura in Interlingue[modificar | redacter fonte]

Un Adío, de Arvid Brenner, traductet in 1958 per Eric Ahlström.
 • 1954: Li matre parla, de Marek, Jiři, traductet ex li tchec per Josef Křsina. 8 págines.
 • 1955: Li Alocution al chefes de Lebak, de Multatuli. Traduction ex li originale nederlandés de P. Cleij. Baarn, Interlingue Institute Nederland, . 8p. €5.
 • 1957: Camises Nuptial, de Karel Jaromir Erben, traductet de Josef Křesina.
 • 1958: Un adío, de Arvid Brenner, traductet de Eric Ahlström.
 • 1958: Un Desertor, de Bo Bergman. Traductor e editor: Eric Ahlström. Malmö, 1958, 8p. Litteratura in Interlingue (Occidental) I. 8p.
 • 1958: Episode con perspectives, de Harald Herdal, traductet de Eric Ahlström.
 • 1964: 15 poemas traductet ex divers nationes, de Francis R. Pope. 12 págines.
 • 2011: Li Cartusie de Parma, de Stendhal. Traduction de Robert Winter
 • 2014: Li Litt Prince, de Antoine de Saint-Exupéry. Traduction per Thomas Schmidt. 75 págines.
 • 2019: Li Romance de Photogen e Nycteris de George MacDonald. Traduction per David MacLeod (Mithridates). 96 págines.
 • 2021: Antologie hispan, excerptes del litteratura hispan traductet de Vicente Costalago
 • 2021: Fabules, racontas e mites, de Vicente Costalago

Inter li textus o fragmentes de textus quel on trova in Cosmoglotta, hay:

 • 1925: Hymne de Kaarlo Hammar, traductet in Kosmoglott 1925.
 • 1926: Li reva pri li eternitá, de Hjalmar Söderberg, traductet in Supplement al Kosmoglott 5 (1926)[9]
 • 1926: Li responsabilitá del printat parole, de Zacharias Topelius, traductet in Supplement al Kosmoglott 5.
 • 1926: Li "micri tormentes" del Continente, de Sent M'Ahesa, traductet Supplement al Kosmoglott 6 (1926).
 • 1926: Partes del Rubaiyat, traductet Supplement al Kosmoglott 6 (1926).
 • 1927: Persian sententies de Saadi traductet in Supplement al Cosmoglotta 7 (1927)
 • 1927: Li Francia depos li guerre de Hermann Keyserling, traductet in Supplement al Cosmoglotta 8 (Marte 1927)
 • 1927: Suicide de T. G. Masaryk, traductet in Supplement al Cosmoglotta 8 (Marte 1927)
 • 1928: Prega sur Acropolis, de Ernest Renan, traductet in Cosmoglotta A 045 (feb 1928).
 • 1928: Vive, de N. V. Gogol, traductet in Cosmoglotta A 049 (jun 1928).
 • 1929: Mi amic Kakut, de Thiery Mallet, traductet in Cosmoglotta A 059 (apr 1929).
 • 1929: Sociologie del film, de Eugen Gürster, traductet in Cosmoglotta A 060 (may 1929).
 • 1929: Pisc volant, de Max Hayek, traductet in Cosmoglotta A 060 (may 1929).
 • 1929: Du episodes, de Tolstoy, traductet in Cosmoglotta A 060 (may 1929).
 • 1929: Contrabandistes, de Th. M. Dostoyevski, traductet in Cosmoglotta A 061 (jun 1929).
 • 1929: Colonnes resonant, de Marie Luise Becker, traductet in Cosmoglotta A 061 (jun 1929).
 • 1929: Du epigrammas, de Karel Havliček Borovský, traductet in Cosmoglotta A 061 (jun 1929).
 • 1929: Fortun in negocie, de John T. Flynn, traductet in Cosmoglotta A 062-063 (jul-aug 1929).
 • 1929: Interiore de un atom, de Arnold Sommerfeld, traductet in Cosmoglotta A 062-063 (jul-aug 1929).
 • 1929: Cicade e Formíca, de Lafontaine, traductet in Cosmoglotta A 062-063 (jul-aug 1929).
 • 1930: Fabul, de Klabund, traductet in Cosmoglotta A 068 (jan-feb 1930).
 • 1930: Nationalitá, de J.W. Goethe, traductet in Cosmoglotta A 069 (mar-apr 1930).
 • 1931: Historiette del dirigente Kalina, de Karel Capek, traductet in Cosmoglotta A 074 (jan-feb 1931).
 • 1931: Radio e li munde, de Karel Capek, traductet in Cosmoglotta A 075 (mar-apr 1931).
 • 1931: Li matre e li lupos, de O.M. Fontana, traductet in Cosmoglotta A 076 (may-jun 1931).
 • 1931: Li lucio, li creve e li cigne, de J. A. Krylov, traductet in Cosmoglotta A 079 (nov-dec 1931).
 • 1932: Prejudicies, de H.L. Mencken, traductet in Cosmoglotta A 080 (jan-feb 1932).
 • 1932: Recreation, de Aldous Huxley, traductet in Cosmoglotta A 081 (mar-apr 1932).
 • 1932: Heróes, de Georges Chennevière, traductet in Cosmoglotta A 082 (may-jun 1932).
 • 1932: Vision, de Robert Bohaty, traductet in Cosmoglotta A 084 (sep-oct 1932).
 • 1933: Li prisoneros, de Friedrich Nietzsche, traductet in Cosmoglotta A 086 (jan-feb 1933).
 • 1933: Li tri amicos, de Jean Christoph de Romain Rolland, traductet in Cosmoglotta A 086 (jan-feb 1933).
 • 1933: Li Banquette, del Bible (Lucas 14:15-24), traductet in Cosmoglotta A 087 (mar-apr 1933).
 • 1933: Viage de yun Djambi in Pinguinia, Fragment del libre "L'ile des Pingouins" de Anatole France, traductet in Cosmoglotta A 088 (may-jun 1933).
 • 1934: Li perle de amore, de H. G. Wells, traductet in Cosmoglotta A 092 (jan 1934).
 • 1934: André e li postmastre, de Mark Twain, traductet in Cosmoglotta A 094 (mar 1934).
 • 1934: Mersí, de A Koffman, publicat in Cosmoglotta A 1934
 • 1935: Li cruce de diamantes, de Karl Federn, traductet in Cosmoglotta A 101 (mar-apr 1935).
 • 1935: Li verd parapluvie de Karl Federn, traductet in Cosmoglotta A 103 (jul-aug 1935).
 • 1935: Li besa in li tunel, traductet in Cosmoglotta A 104 (sep-oct 1935).
 • 1935: Ex li ombres, de Duhamel, traductet in Cosmoglotta A 105 (nov-dec 1935)
 • 1936: Langore, de Niels Kaas-Johansen, traductet in Cosmoglotta A 106 (jan-feb 1936).
 • 1936: Toine, de Guy de Maupassant, traductet in Cosmoglotta A 108 (may-jun 1936).
 • 1936: Un primitive in Cosmoglotta A 109 (jul-aug 1936).
 • 1936: Li don, de Karl Federn, traductet in Cosmoglotta A 109 (jul-aug 1936)
 • 1936: Li cobold marin, de Luis Tadde, traductet in Cosmoglotta A 111 (nov-dec 1936).
 • 1937: Li trist ballade pri li grand chef del indianos del nordic forestes, in Cosmoglotta B 009 (feb 1937).
 • 1937: Li vrec, de Guy de Maupassant, traductet in Cosmoglotta A 115 (jul 1937)
 • 1937: Li testament de odie, de J.-H. Rosny, traductet in Cosmoglotta A 117 (sep-oct 1937).
 • 1938: Li old castell, traductet in Cosmoglotta A 120 (mar 1938)
 • 1938: Li vision de senior de Brion, traductet in Cosmoglotta A 120 (mar 1938)
 • 1938: Conversationes con Goethe, traductet in Cosmoglotta A 120 (mar 1938)
 • 1938: Li rey del Alnes 1, de Goethe, traductet in Cosmoglotta A 121 (may 1938).
 • 1939: Li chapel, traductet in Cosmoglotta A 124 (jan 1939).
 • 1942: Pelmel quo es li vive?, traductet in Cosmoglotta B 036 (jul 1942).
 • 1942: Li land del storc, traductet in Cosmoglotta B 037 (aug 1942).
 • 1942: Le dentage aurin, traductet in Cosmoglotta B 038 (sep 1942).
 • 1942: In li protection del ciclope, traductet in Cosmoglotta B 039 (oct 1942).
 • 1942: Sorcieríe in li gardarobe, traductet in Cosmoglotta B 041 (dec 1942).
 • 1943: Li old urs sur li abiete, de Pestazzoli, traductet in Cosmoglotta B 044 (mar 1943).
 • 1943: Li turre de Babilonia, traductet in Cosmoglotta B 047 (jun 1943).
 • 1944: Odisseus e Polifem, de Homeros, traductet in Cosmoglotta B 063 (oct 1944).
 • 1945: Li obstinat vaca, traductet in Cosmoglotta B 068 (mar 1945).
 • 1945: Li storm-avie, traductet in Cosmoglotta B 069 (apr 1945).
 • 1945: Un drama in li deserte, traductet in Cosmoglotta B 076 (nov 1945).
 • 1946: Li melolonte, in Cosmoglotta A 129 (mar 1946)
 • 1946: Un ascension sur Rigi-Kulm, de Mark Twain, in Cosmoglotta A 131 (oct 1946).
 • 1947: Canzon al verne, traductet in Cosmoglotta B 089 (may 1947).
 • 1948: Boxero e furtard, de Mark Twain, traductet in Cosmoglotta A 135 (jan 1948).
 • 1948: Un somnie realisabil, traductet in Cosmoglotta B 096 (feb 1948)
 • 1948: Li viageante, de František Ladislav Čelakovský, traductet in Cosmoglotta A 138 (jun 1948)
 • 1948: Li specialist de Multamuli, traductet in Cosmoglotta A 138 (jun 1948).
 • 1948: Un aventura in Calabria, de Paul-Louis Courier, traductet in Cosmoglotta A 138 (jun 1948)
 • 1948: Li aventura de Johanillo, traductet in Cosmoglotta A 138 (jun 1948)
 • 1948: Flores de autune, de A.P. Beauchemin, traductet in Cosmoglotta A 139 (jul 1948)
 • 1948: Jan li botte-lapero de Brabant, de Antoon Coolen, traductet in Cosmoglotta A 139 (jul 1948)
 • 1948:Yo ama, quels me ama!, de Friedrich Bodenstedt, traductet in Cosmoglotta A 139 (jul 1948)
 • 1948: Li prince e li amore de A. Goldschmidt, traductet in Cosmoglotta A 142 (dec 1948).
 • 1949: Li poete, de William Wordsworth, traductet in Cosmoglotta A 146 (jun 1949).
 • 1949: Li confession, de Louis Merlet, traductet in Cosmoglotta A 146 (jun 1949).
 • 1949: Terribil nocte, traductet in Cosmoglotta A 147 (jul 1949).
 • 1949: Gulliver in Lagado, de Jonathan Swift, traductet in Cosmoglotta A 149 (oct 1949).
 • 1949: Esser yun, de Samuel Ullman, traductet in Cosmoglotta A 149 (oct 1949).
 • 1950: Ration e Fortuna, publicat in Cosmoglotta A 153 (apr 1950)
 • 1950: Li vive, de Carl A. Pfeiffer, tradcutet in Cosmoglotta A 157 (oct 1950)

In Helvetia, on trova li sequent textus:

 • 1928: Cante, de Alfred de Musset, traductet in Helvetia (nov 1928).
 • 1928: Li flech e li cant, de Lonfellow, traductet in Helvetia (nov 1928).
 • 1929: Li lupo e l'agnello, de A. Creux in Helvetia (jun 1929).
 • 1929: Un raconta de Boccace: Li cocinero in Helvetia (jun 1929).
 • 1929: Der Bauer und der Teufel in Helvetia (jul 1929).
 • 1929: Ho! Parvules, poesie original de A. Creux, in Helvetia (jul 1929).
 • 1929: Cambillon (raconta de Alfred Ceresole) in Helvetia (jul 1929) e in Helvetia (aug 1929).
 • 1929: Tartempion ne es content (Traductet del "Feuille d'Avis de Lausanne") in Helvetia (jul 1929).
 • 1929: Li doaneros e li contrabanderos, traductet in Helvetia (aug 1929).
 • 1929: Un extracte de "A Buddhist Catechism", traductet de sr. C. T. Strauss in Helvetia (nov 1929)
 • 1929: Li querco e li canne, de Lafointaine, traductet in Helvetia (nov 1929)
 • 1930: Li Moscas, in Helvetia (jan ).
 • 1930: Li petroleo-lampe, de J. C. Rummel , traductet in Helvetia (jan 1930).
 • 1930: Li magic cassette, de Christoph von Schmid, traductet in Helvetia (jan 1930).
 • 1930: Li hirund ex paper, de Karl Erne, traductet in Helvetia (jan 1930).
 • 1930: Li river de Noelle Roger, traductet in Helvetia (mar 1930)
 • 1930: Criterie, de A. Kofman, in Helvetia (may 1930).
 • 1930: Li arabo e su cavall, de Comte Hellmuth von Moltke, traductet de J .R. Hoerbiger in Helvetia (may 1930).

Libres in Interlingue[modificar | redacter fonte]

Ti section have un liste de libres (queles ne es part del litteratura in Interlingue) scrit in interlingue. Ili es agruppat secun lor tema.

Chimie[modificar | redacter fonte]

 • 1998: Functionament del Atom, de Frantisek Kysela[10].

Interlinguistica[modificar | redacter fonte]

 • 1929: Historiettes in occidental, de Ric Berger, Chapelle, Sviss Association por occidental; Occidental-Buro
 • 1935: Cours complet d'occidental : grammaire et exercices, de Ric Berger, Chapelle, Occidental-Buro
 • 1938: Ortografic decisiones del Francés Academie, de Ric Berger, Cosmoglotta XVII
 • 1947: Remarcas pri li activitá del Central Oficie durant li guerre e response al propositiones del vienneses, de Ric Berger, Chapelle, Institute Occidental
 • 1955: Proverbies interlinguistic, de Wilfrid E. Reeve, West Ewell: The British interlingue association
 • 1955: Unesco e Mundlingue, de Kurt Hamburger, Interlingue-Centrale, St.Gallen, . 16p.
 • 1957: Defectes inacceptabil de Interlingua Gode. Li Factes fundamental presentat de F. Haas, de Fritz Haas, Interlingue-Servicie Winterthur.
 • 1957: Pro quo Interlingua Gode ne posse devenir mundlingue auxiliari? Factes fundamental, de Fritz Haas, Witerthur: Interlingue-Servicie, 4p.
 • 1958: Pro quo Interlingue es li definitiv mundlingue auxiliari? Factes fundamental, de Fritz Haas, Winterthur: Interlingue-Servicie, 16p.
 • 1964: Tra li interlinguistica. Biblioteca de Interlingue. Contenete: A.Z. Ramstedt: Li psichologic e sociologic caractere de lingues. L.M. de Guesnet: Reminiscenties de un veteran mundlinguiste. C.H. Pollog: Un lingue international existe ja. Interlingue-Institute, Cheseaux. 31p.
 • Aplication de Interlingue in formal prosa. Doc. del SAPI, I/20. 4p.
 • Comparation del interlingues Occidental e Esperanto. (Frases caracteristic por omni regules grammatical de Occidental). A. Koning, Bloemendaal. 2p.
 • Berger, Ric Textu comparativ Anglese, Francese, German, Esperanto, Interlingue. Interlingue Institute, Cheseaux. Doc 190. 2p.
 • Triesim serie de defectes de Interlingua Gode. F. Haas, Interlingue-Servicie Winterthur. sd. 6p.

Linguistica[modificar | redacter fonte]

 • Ramstedt, A.Z. Li Psichologic e sociologic caractere del lingues, Interlingue-Institute, Cheseaux. sd. Doc. 165 O. 8p.

Matematica[modificar | redacter fonte]

 • Sjöstedt, Carl-Erik: Le axiome de paralleles. De Euclides a Hilbert. Un probleme cardinal in li evolution de geografie. Excerptes in facsimile ex li principal ovres original e traduction in li lingue international Interlingue. Stockholm 1968. Editoria Natur och kultur. 939 págines de quelles circa 500 es in Interlingue! (Ligation)
 • Sjöstedt, Carl-Erik: Vocabularie mathematic in Interlingue. Con traduction in angles, francesi e german. Stockholm 1970.

Altri[modificar | redacter fonte]

 • 1958: Episode con perspectives. Harald Herdal. Literatura in Interlingue (Occidental). Traductor e editor: Eric Ahlström, Malmö
 • 1964: Micri Crestomatie. Biblioteca de Interlingue 1. Interlingue-Institute, Cheseaux. 32p.
 • 1965: Public sanitá del future. Biblioteca de Interlingue 3. Interlingue-Institute, Cheseaux. 32p.
 • 2020: Historie, de Vicente Costalago
 • 2020: Cultura classic, de Vicente Costalago
 • 2020: Geografie, de Vicente Costalago
 • Li Via del Progress Individual de sr Eric Biddle

Libres pri Interlingue[modificar | redacter fonte]

Interlingue[modificar | redacter fonte]

 • 1925: Radicarium Directiv del Lingue International (Occidental). In 8 lingues. - 178 p. - E. de Wahl - A.-S. "Ühiselu" Trükk. Pikk Uul. 42, Tallinn.
 • 1930: Occidental es li modern lingue international, de Ric Berger, Chapelle, Institute Occidental
 • 1933: Orígines de Occidental, de Ric Berger, Chapelle, Sviss Association por Occidental
 • 1937: Li derivation in li lingue international, de Ric Berger, Cosmoglotta
 • 1937: Li ver historie del lingue international, de Ric Berger, Cosmoglotta
 • 1938: Vocabularium del centres de interesse, de Ric Berger, Chapelle, Institute Occidental
 • 1938: Spiritu de Occidental. Li Ovre de Edgar de Wahl, de Ilmari Federn, Chapelle.
 • 1942: OCCIDENTAL die internationale Welthilfssprache, de Alphonse Matejka
 • 1943~44: Vocabularium fundamental de Occidental, de Ric Berger
 • 1946: L'Occidental en 5 leçons, de Ric Berger
 • 1947: Fundamental vocabularium de occidental, de Ric Berger, Chapelle, Institute Occidental
 • 1947: Li lingue international justificat, de Ric Berger, Chapelle, Institute Occidental
 • 1947: Lexico del finales in li lingue international, de Ric Berger, Chapelle, Institute Occidental
 • 1947: Vers un instruction lingual plu rational, de H. Littlewood, Institute Occidental: Chapelle (Vaud)
 • 1948: Fraseologie de Occidental, de Jan Amos Kajš, Brno: Editoria Occidental, 32 p.
 • 1949: Interlingue die natürliche Welthilfssprache, für Millionen geschaffen, von Millionen verstanden. Vollständiger Lehrgang in 20 Lektionen, de Alphonse Matejka
 • 1950: Interlingue occidental : frases caracteristic por omni regules grammatical, de Ric Berger, Chapelle, Institute Occidental
 • 1950: Interlingue occidental: frases caracteristic por omni regules grammatical, de Ric Berger, Institute Occidental: Chapelle (Vaud)
 • 1950: Vocabularium filatelic: in interlingue occidental, anglese, francese, german, italian e hispan, de Kurt Feder, Interlingue Institute: Cheseaux-sur-Lausanne.
 • 1956: Grammatica de Interlingue in Interlingue, de Dr.F. Haas, Winterthur: Interlingue-Servicie

Dansk[modificar | redacter fonte]

 • 1937: Occidental-Dansk Ordbog: Indeholder ca. 1500 af de vigtigste Occidentalord samt en kortfattet Oversigt over Udtale og Grammatik, de Ilmari Federn

Deutsch[modificar | redacter fonte]

 • 1928: Wörterbuch Deutsch-Occidental. Mit einem Vorwort von E. v. Wahl. - 460 p. - Joseph Gär - Occidental-Union.
 • 1930: Occidental, die Weltsprache. Einführung samt Lehrkursus, Lesestücken, Häufigkeitswörterverzeichnis u.a. - E. Pigal Herausgeber. - Frankh'sche Verlagshandlung Stuttgart.
 • 1945: Wörterbuch Occidental-Deutsch und Deutsch-Occidental. - 133 p. - A. Matejka - Verlag: Institute Occidental. Chapelle (Vaud) Schweiz.
 • 1950: Quo es interlingue? Pierre Sanche. Interlingue-Institute, Cheseau. 1p.
 • 1955: Interlingue. Vollständiger Lehrgang in 20 Lektionen - A. Matejka - Verlag Interlingue-Centrale - St. Gallen.
 • 1955: Interlingue die natürliche Welthilfssprache für Milionen geschaffen, von Millionen verstanden. Vollständiger Lehrgang in 20 Lektionen von A. Matejka in interlingue, der internationalen Welthilfssprache.
 • 1956: Interlingue, die moderne Weltsprache. H. Fischer, Escholzmatt Kt. Luzern. Sinderabdrueck aus Ciba-Symposium. 1p.

English[modificar | redacter fonte]

 • Grand Dictionarium Anglesi-Interlingue de Kemp/Pope
 • Grammar of Interlingue in English by Haas
 • Occidental Course in 10 Lessons (English translation)
 • 1952: Interlingue English Vocabulary. Federn –Kemp –Haislund. Interlingue-Institute, Cheseaux. 16p.
 • 1966: Interlingue for beginners. Wilfrid E. Reeve. Interlingue-Institute, Cheseaux. 28p.
 • New Occidental-Course for English Studentes

Español[modificar | redacter fonte]

 • 1956: Interlingüe, la moderna lengua mundial. H. Fischer, Escholzmatt (Suiza). "Tirada aparte del "Symposium Ciba" Tomo3 n° 6. 1p. €4.
 • 1958: Interlingue en una leccion, El. C. Varela. 11p. Edicion de Interlingue-Centrale, St-Gallen. €6

Français[modificar | redacter fonte]

 • 1956: Interlingue L', langue internationale moderne. H. Fischer, Escholzmatt(Suisse)."Tirage à part du Symposium CIBA"Volume 3 numero 6, 1p. €4.
 • 1964: Lexico Interlingue-Francesi. Fred Leybold–Willy Wellenkens. Interlingue-Institute, Cheseaux. 52p.
 • Langue auxiliaire? Une. Pourquoi? Comment? L'Interlingue. Langue de compréhension immédiate. Paul Laeng, Altkirch, sd. 20p.
 • Vocabulaire interlingue-français. Supplément au manuel "L'Interlingue en 5 leçons" 4p.

Italiano[modificar | redacter fonte]

Nederlands[modificar | redacter fonte]

 • 1925: Woordvorming van interlingue, Interlingue Institute Nederland: Groningen
 • 1953: Micri vocabularium. 1e deel.Interlingue-Nederlands. Interlingue Institute Nederland.22p.
 • 1956: Interlingue, de moderne wereldtaal. H. Fischer, Escholzmatt (Zwitserland). Overdruk uit het Ciba-Symposium. 1p.
 • Interlingue, de Internationale Taal. Textu comparativ Interlingue Esperanto. Interlingue Institut Nederland.4p.
 • Internationale Woorden. Interlingue Institute Nederland, Groningen. sd. 3p.
 • Korte grammatica van Interlingue. Uitspraak. Interlingue Institute Nederland, Groningen. sd. 4p.
 • Woordvorming van Interlingue. Interlingue Institute Nederland, Groningen. sd. 8p.

Português[modificar | redacter fonte]

 • Que é Interlingue? Interlingue Institute, Cheseaux-sur-Lausanne. sd. 2p.

Tchek[modificar | redacter fonte]

 • 1935: Occidental: moderní jazyk mezinárodní: Učebnice pro samouky i kursy, de Jan Amos Kajš, Brno, Editoria Occidental, 64 p.
 • 1936: Slovník česko-occidentalský - Asi 4500 slov, de Jan Amos Kajš, Praha, A. Seidl, Libreria Occidental, 69 p.
 • 1948: Slovník mezinárodně-český, de Jan Amos Kajš, Brno, Editoria Occidental, 54 p. (Vortaro internacia-ĉeĥa)
 • 1993: Slovník mezinárodních slov (internacionalismů) interlingue-český, de Jan Amos Kajš, Žďár nad Sázavou, Interlingue club, 26 p.

Dictionariums[modificar | redacter fonte]

Ti es un liste de dictionariums in Interlingue.

 • Bevilacqua, Giuseppe. Dictionarium Italian-Occidental e Occidental-Italian (in italian e interlingue). 
 • Berger, Ric. Vocabularium classificat de Occidental. 
 • Berger, Ric (1947). Vocabulaire occidental-français. Chapelle: Institute Occidental. 
 • Berger, Ric (1929). Index occidental-français. Chapelle: Sviss Association por occidentalOccidental-Buro ; Occidental-Buro. 
 • Berger, Ric (1929). Dictionnaire français-occidental. Chapelle: Occidental-Buro. 
 • Berger, Ric (1933). Vortaro occidental-esperanto kaj esperanto-occidental. Chapelle: Occidental-Buro. 
 • de Wahl, Edgar (1928). Wörterbuch Deutsch-Occidental. Mit einem Vorwort (in german e interlingue). Occidental-Union. 
 • Federn, Ilmari (1937). Occidental-Dansk Ordbog: Indeholder ca. 1500 af de vigtigste Occidentalord samt en kortfattet Oversigt over Udtale og Grammatik (in danesi e interlingue). 
 • Federn, J (1949). Vocabolario italiano-interlingue (in italian e interlingue). Cheseaux: Interlingue-Institute. 
 • Kajš, Jan Amos (1936). Slovník česko-occidentalský - Asi 4500 slov (in tchek e interlingue). Praha: Libreria Occidental, 69. 
 • Kajš, Jan Amos (1948). Slovník mezinárodně-český (in tchek e interlingue). Brno: Editoria Occidental. 
 • Kajš, Jan Amos (1993). Slovník mezinárodních slov (internacionalismů) interlingue-český (in tchek e interlingue). Interlingue club. 
 • Leybold–Willy Wellenkens, Fred (1964). Lexico Interlingue-Francesi (in francesi e interlingue). Cheseaux: Interlingue-Institute. 
 • Matejka, Alphonse (1945). Wörterbuch Occidental-Deutsch und Deutsch-Occidental (in german e interlingue). Chapelle (Vaud): Institute Occidental. 
 • Sjöstedt, Carl-Erik (1970). Vocabularie mathematic in Interlingue. Con traduction in angles, francesi e german. 
 • Schmidt, Thomas (2020). Grosses Modernes Wörterbuch Interlingue (Occidental) - Deutsch. 
 • A. Kofman: Dictionarium Russ-Occidental[11]

Vide anc[modificar | redacter fonte]

Referenties[modificar | redacter fonte]

 1. Posta Mundi 21
 2. Li sercha in li castelle Dewahl e altri racontas
 3. Li tresor de Fluvglant
 4. Subuqti
 5. Verses escapat de mi mente
 6. Anidros
 7. Li Crímines de Cnocorran
 8. Exea!
 9. Supplement al Kosmoglott 5
 10. L'Occidental
 11. http://cosmoglotta.pbworks.com/w/page/133028796/Cosmoglotta%20A%20091%20%28nov-dec%201933%29