Lingua Franca Nova

De Wikipedia
Lingua Franca Nova
Elefen
Creator: C. George Boeree
Annu de creation: 1965
Parlatores:
Academie: Asosia per Lingua Franca Nova (ALFN)
Familie: Lingue auxiliari international
Lingue-code
ISO 639-1: [1]
ISO 639-2: [2]
ISO 639-3: lfn
Carte
Li flagga de Lingua Franca Nova
Vide anc: LingueListe de lingues

Lingua Franca Nova es un lingue artifical, quel esset publicat in li annu 1965 de C. George Boeree. Su inspiration por Lingua Franca Nova esset creol lingues. Boeree comensat laborar in ti projecte ja in li annu 1965.

Lingua Franca Nova esset publicat in li internet in li annu 1998. It have un activ comunité in li internet. Desde li annu 2018 Lingua Franca Nova have un oficial Wikipedia.

Li base del vocabularium es modern romanic lingues. Li grammatica es tre minimisat e simplificat.

Grammatica[modificar | redacter fonte]

Li grammatica de lingua franca nova es un simplification del grammatica del lingues romanic hispan, francesi, italian, catalan e portugalesi. It es simil a to del creoles romanic quam li creol haitian, creol cap-verdesi, li papiamento e li chabacano.

Espelation e pronunciation[modificar | redacter fonte]

Alfabete[modificar | redacter fonte]

Elefen usa li max conosset alfabete in li munde: roman (o latin).

 • Roman (minuscul): a b c d e f g h i j l m n o p r s t u v x z
 • Roman (majuscul): A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X Z

K, Q, W, e Y ne apare in parolas ordinari. Ili solmen es usat in li formes original de nómines propri e paroles que ne es de elefen.

H es anc íncommun, ma it es trovat in quec términos technic e cultural.

Majuscules[modificar | redacter fonte]

Un majuscule es usat al comense del unesim paroles in un frase.

Li majuscules es anc usat in li comense del nómines propri. Quande un nómine propri have divers paroles, chascun parol es majusculat – ultra paroles minori quam **la** e **de**:

 • Persones, real o imaginari, animales e coses personificat
  • Maria, San Paulo, Barack Obama, Seniora Braun, Jan de Hartog, Oscar de la Renta, Mickey Mouse
 • Organisationes (companies, societés)
  • Ikea, Nasiones Unida, Organiza Mundal de Sania
 • Entitás politic (nationes, states, cités)
  • Frans, Atina, Site de New York, Statos Unida de America
 • Locationes geografic (fluvies, oceanes, lagos, montes)
  • la Alpes, Rio Amazon, Mar Atlantica
 • Lítteres del alfabet
  • E, N

Ma con titules de ovres de arte e litteratura, solmen li unesim parol del titul es majusculat (along alquel nómine propri quel appare):

 • Un sonia de un note de mediaestateUn somnie de un nocte mi-estival
 • La frates KaramazovLos hermanos Karamazov
 • Tocata e fuga en D minorToccata e Fuga in D Minor

Quelcvez, quam in advertimentes, li majuscules es usat por EMFASAR paroles o frases complet.

Elefen usa minuscules in locs u quelc lingues usa majuscules:

 • Dies del semane
  • lundi, jovedi – lunedí, jovedí
 • Mensus
  • marto, novembre – marte, novembre
 • Vacanties e occasiones simil
  • natal, ramadan, pascua – Crist-nascentie, Ramadan, Pasca
 • Centennies
  • la sentenio dudes-un – li duanti-un centennie
 • Lingues e popules
  • catalan, xines – catalan, chinese
 • Abreviationes
  • lfn, pf

Nómines del lítteres[modificar | redacter fonte]

Li síllabes sequent es usat por nominar li lítteres:

 • a be ce de e ef ge hax i je ka el em en o pe qua er es te u ve wa ex ya ze

Tis es nómines e posse esser majusculat: as, bes, efes.

Quande on scri, on posse simplicmen presentar li líttere self, majusculat, adjuntent -s por li plural:

 • La parola “matematica” ave tre As, du Ms (pronunciat emes), e un E. – Li parol “mathematica” have tri As, du Ms, e E.

Frases[modificar | redacter fonte]

Li majorité de frases in Elefen contene un frase verbal, tipicmen indicante li ocurrentie de un action. Un frase verbal consiste de un verbe plus alquel modificatores quam adverbies o frases prepositional.

Li majorité del frases anc contene adminim un frase nominal, tipicment indicante un person o cosa. Un frase nominal consiste de un nómine plus alquel modificatores quam determinantes, adjectives, e frases prepositional.

Subjecte e objecte[modificar | redacter fonte]

Li du max importante frases nominal es li subjecte e li objecte. Lor signification exact depende del verbe, ma, in un forma laxa, li subjecte es li person o cosa que execute li action, e li objecte es li person o cosa quel es directment afectet del action.

In Elefen, li subjecte sempre precede li verbe, e li objecte sempre seque:

 • La gato xasa la scural. – Li cat (subjecet) ... chassa (verbe) ... la scurel (objecte).
 • La xica gusta la musica. – Li puella (subjecte) ... ama (verbe) ... li musica (objecte).
 • La can dormi. – Li cane (subjecte) ... dormi (verbe).

In alicun casos, pro causa de stil o clarité, vu mey voler plazzar li objecte del verbe in li comense del frase. In ti-ci casus, li objecte debe esser sequet de un coma, e un ponombre-objecte es usat pos li verbe:

 • La gatos, me no gusta los. – Li cats, yo ne ama les.

Max mult verbes besona un subjecte, ma mult ne besona un objecte.

Complementes[modificar | redacter fonte]

Altri componente comun in li frases es li complement. Ti-ci es un description extra del subjecte que pote seque verbes quam es (esser), deveni (devenir), pare (semblar), e resta (restar):

 • Computadores es macinas. – Computatores (subjecte) ... es (verbe) ... machines (complement).
 • La aira pare umida. – Li aere (subjecte) ... sembla (verbe) ... humid (complement).
 • La comeda deveni fria. – Li manjage (subjecte) ... deveni (verbe) ... frigid (complement).
 • La patatas ia resta calda. – Li potates (subjecte) ... restat (verbe) ... calid (complement).
 • Nosa taxe es reconstrui la mur. – Nor tache (subjecte) ... es (verbe) ... reconstructer li mur (complement: un frase nidat).
 • La idea es ce tu canta. – Li idé (subjecte) es (verbe) ... que tu canta (complement: un frase nidat).

Prepositiones[modificar | redacter fonte]

Altri componente major del frase es li frase prepositional, quel adjunta detallie al nómine o verbe precedent, o al tot frase.

 • La om ia cade tra sua seja. – Li mann (subjecte) ... cadet (verbe) ... tra su stul (frase prepositional).
 • En la note, la stelas apare. – In li nocte (frase prepositional) ... li steles (subjecte) ... apari (verbe).
 • Me dona esta poma a tu. – Yo (subjecte) ... da (verbe) ... ti-ci pom (objecte) ... a te (frase prepositional).
 • Tu no aspeta como tua foto. – Tu (subjecte) ... ne aspecter (verbe) ... como in tui foto (frase prepositional).

Cláusules[modificar | redacter fonte]

In ultra li frases, quelc frases conteni cláusules, queles sembla pli micri frases nestat a intern de un frase plu grand. Ili pote modificar frases nominal, frases verbal, o li tot frase plu grand.

 • La om ci ia abita asi ia vade a Paris. – Li mann que vivet ci eat a Paris.
 • El va visita en julio, cuando la clima es bon. – Il va visitar in julí, quande li tempe es bon.
 • On no ia permete me fa la cosas como me ia desira. – Yo ne esset permisset far li coses queles yo volet.
 • Me pensa ce el es bela. – Yo crede que ella es bell.