Saltar por contenete

Planlingue

De Wikipedia
Li flagga del conlangs, un simbol de construction de lingues creat de subscritores al liste de email CONLANG, quel representa li Ture de Babel contra li sol levant[1].

Un planlingue, anc conosset quam lingue constructet, lingue ínventat o con li nómine en angles conlang[2], es un lingue del qual li fonologie, gramatica e vocabularium, in vice de har esset developpat naturalmen, es dessinat conscientmen. Li planlingues es lingues que have esset dessinat con un proposit. Ili es li resultat de un intervention controlat deliberat, to es, un form de planification linguistic[3].

It hay multe causes possibil per crear un planlingue, quam facilitar li communication human (vider lingue auxiliari international); per dar al fiction o un scene constructet associat un strate additional de realisme; per experimentar en li campes del linguistica, scientie cognitive, e aprension machinal; per creation artistic; e per jocs linguistic. Quelc persones crea lingues solmen car ili ama far it.

Li expression planlingue es quelcvez usat per indicar li lingues auxiliari international e altri lingue dessinat per esser usat in li communication human. Quelcs prefere it al adjective artificial, car ti terme mey esser perceptet quam pejorative. Éxter li cultur esperantist, li terme planification linguistic significa li prescriptiones dat a un lingue natural per standardisar it; en ti regard, mem un "lingue natural" mey esser artificial en quelc aspectes, quel significa que quelc paroles ha esset dessinat per decision conscient. Li grammaticas prescritiv, que data de témpores antic per li lingues classic quam li latin e li sanscrit, es codificationes basat en regulas de lingues natural, tel codificationes es un punctu medie inter li selection natural e li developation de un lingue e su construction explicit. Li terme glossopeia es anc usat per li construction de lingues, specialmen per li construction de lingues artistic[4].

Vide anc[modificar | redacter fonte]

Referenties[modificar | redacter fonte]

  1. Adrian Morgan: Conlanging and phonetics. 20 November 2006 "Li colores representa energie creativ, e li strates del ture implica que li conlang es constructet pezze a pezze, nunquam complet. Li ture mem anc allude al Ture de Babel, car it ha existet un long tradition de exemplificar un lingue constructet traductent li texte biblic pri Babel. Li flagga del conlangs esset selectet par votation inter dessines diverse. Li dessine victor esset dessinat de Christian Thalmann, qui introductet li strates. Li ide de include li ture de Babel en li flagga hat esset introductet de Jan van Steenbergen, e li ide de locar li sol en li horizont esset de Leland Paul. Li ide del sol levant esset de David Peterson, qui videt it quam li representation del ascension de conlanging del obscuritá al popularitá e notoritá."
  2. "Ishtar for Belgium to Belgrade." European Broadcasting Union.
  3. Klaus Schubert, Designed Languages for Communicative Needs within and between Language Communities, in: Planned languages and language planning (PDF), Austrian National Library, 2019
  4. Sarah L. Higley: Hildegard of Bingen's Unknown Language. Palgrave Macmillan, 2007.